Решение за откриване на процедура - договаряне без обявление

Решение за откриване на процедура - договаряне без обявление, по реда на чл.90, ал.1, т.3 от ЗОП. 

Заглавие Дата Файл
Решение 2015-03-13 10:35:00 Изтеглете файл