Февруари 2018
ПоВтСрЧвПтСъНе
   
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
    

Абонаментна следгаранционна поддръжка на компютърна техника на ЦППКОП ID 9047816

Абонаментна следгаранционна поддръжка на компютърна техника на ЦППКОП ID 9047816

Документи
Информация за извършено плащане по договор с предмет: „Абонамента следгаранционна поддръжка на компютърна техника на ЦППКОП“ 2015-12-09 09:54:00 Няма файл
В изпълнение на договор №Д2-0019/03.12.2015 г., на основание представена от Изпълнителя фактура №1000018115/07.12.2015г., на 09.12.2015 г. е извършено плащане в размер на 77 880,00 лв. (седемдесет и седем хиляди осемстотин и осемдесет лева), с включен ДДС.
Протокол от заседание на комисия 2015-12-07 11:32:00 Изтеглете файл
Договор от 03 Декември 2015 г. с приложения 2015-12-07 11:29:00 Изтеглете файл
Приложения 2015-11-18 15:51:00 Изтеглете файл
Публична Покана 2015-11-18 15:49:00 Изтеглете файл

Публична покана

18.11.2015 15:40:00

Публична покана ID 9037849

Документация

18.11.2015 15:40:00

Приложения към публична покана ID 9047816

Протокол

30.11.2015 17:07:41

Договор

07.12.2015 11:26:00

Договор от 03 Декември 2015 г. с приложения