„Извънгаранционна поддръжка на системата за управление на работни процеси и документи Archimed ECM и осигуряване на експертна помощ при съпровождане експлоатацията и интеграцията на работни процеси и системи в ЦППКОП“

„Извънгаранционна поддръжка на системата за управление на работни процеси и документи Archimed ECM и осигуряване на експертна помощ при съпровождане експлоатацията и интеграцията на работни процеси и системи в ЦППКОП“

Покана за участие в процедурата

25.03.2016 12:23:00

Покана за участие в процедурата

Приложения

11.11.2016 11:33:50

Приложения

Съобщения за медиите

11.11.2016 11:34:07

Съобщения за медиите

Протокол

11.11.2016 11:33:55

Договор от 26 04 2016 г,

11.11.2016 11:34:03

Договор от 26 04 2016 г,