Юли 2018
ПоВтСрЧвПтСъНе
      
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
     

Съобщения за медиите

СЪОБЩЕНИЕ

 

От Център за превенция и противодействие на корупцията и организираната престъпност към Министерския съвет

 

Център за превенция и противодействие на корупцията и организираната престъпност уведомява заинтересованите лица, че откри

 

Процедура на договаряне без обявление, по реда на чл.90, ал.1, т.3 от ЗОП, за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Извънгаранционна поддръжка на системата за управление на работни процеси и документи Archimed ECM и осигуряване на експертна помощ при съпровождане експлоатацията и интеграцията на работни процеси и системи в ЦППКОП“.

Дата на публикуване на обществената поръчка в РОП: 25.03.2016 г.

Изискуемата информация за процедурата е публикувана в Регистъра на обществените поръчки, по партидата на възложителя под ID № 722290.

Одобрената с решението покана за участие и приложенията към нея са достъпни в профила на купувача.

Заглавие Дата Файл
Съобщения за медиите 2016-03-25 12:26:00 Изтеглете файл